Możliwość współpracy indywidualnej i grupowej, na żywo i online. Temat zajęć, czas trwania oraz cennik ustalane są oddzielnie dla każdego zamawiającego.