Jesteśmy dwujęzycznym (angielsko-polskim) teatrem, z siedzibą w malowniczej stolicy Szkocji – Edynburgu. Naszą misją jest promowanie wielokulturowego, różnorodnego teatru, z naciskiem na innowacyjne inscenizacje klasyki. Poprzez język teatru staramy się budować i umacniać dialog kulturowy pomiędzy społecznością polską i brytyjską. Ponadto, propagować polskie dziedzictwo kulturowe wśród społeczności brytyjskiej jak również kultywować kulturę i język polski wśród polskiej emigracji, z naciskiem na młodego odbiorcę. Poza anglo i polskojęzycznymi spektaklami, realizujemy różnorodne projekty edukacyjne i artystyczne, których celem jest integracja brytyjskiej polonii i podtrzymywanie kultury języka ojczystego w jej kręgach. Dotychczas występowaliśmy, między innymi, w szkockim Parlamencie, w ramach uroczystych obchodów Celebrating Diversity in Scotland – Polish Culture and Language, Międzynarodowy Dzień w Hawick w Wilton Lodge Park Bandstand, Dzień Otwarty Polskiej Szkoły Sobotniej w Hawick, Festiwal Wielokulturowości w Scottish Borders Galashiels, Cracovia Experience Festival w Edynburgu – obchody współpracy kulturowej pomiędzy Edynburgiem i Krakowem oraz w wielu innych wydarzeniach na rzecz wielokulturowości. Ponadto, uczestniczymy w międzynarodowych festiwalach, takich jak Virtual Polish Festival @ Federation Square, Melbourne, Australia 2020, Edinburgh Horror Festival Digital 2021, Edinburgh’s Theatre Festival StagEHd 2022 z produkcją Wawel Dragon, Edinburgh’s Theatre Festival StagEHd 2023 ze spektaklem Moliere’s Garden Party, Edinburgh Festival Fringe 2022 ze światową premierą monodramu Whispers, Międzynarodowy Festiwal Teatralny “MONOWschód VI” w Wilnie z premierą monodramu Podszepty, Międzynarodowy Festiwal Teatralny XI Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej ze spektaklem Świeczka zgasła. Monondram Whispers wziął udział również w prestiżowym Hysteria Festival, w The Old Rep Theatre, w Birmingham, Anglia 2023, a Podszepty zostały zaprezentowane na 11 Festiwalu debiutów w monodramie “Strzała Północy’23” w Koszalińskim teatrze Dialog oraz w 5.edycji przeglądu #PolacyRobiąTeatr #PolkiRobiąTeatr w Warszawskim teatrze Druga Strefa. Jako jedyna teatralna, polonijna scena w Szkocji, reguralnie bierzemy udział w kolejnych edycjach Polish Heritage Days UK, w ramach którego zrealizowaliśmy we współpracy z Edynburskim teatrem Assembly Roxy polsko-angielską inscenizację II części Dziadów Adama Mickiewicza DZIADY II FRAGMENTY – FOREFATHER’S EVE II EXCERPTS z aktorami z siedmiu krajów jak również, przy wsparciu finansowym Polskiego Konsulatu w Edynburgu zrealizowaliśmy nagranie spektaklu Świeczka zgasła w reżyserii Inki Dowlasz, pod patronatem honorowym Krakowskiego ZASPu, dostępnego na platformie ewejściowki.pl. Udzielamy się także w szkockich odsłonach Czytania Narodowego. Jako teatr dwujęzyczny, poza propagowaniem dwujęzyczności na scenie, staramy się również brać udział w wielu innych incjatywach promujących dwu i wielojęzyczność jak np. międzynarodowa kampania Podaruj dziecku swój język ojczysty we  współpracy ze Stowarzyszeniem APPLA czy VII Ogólnopolski Festiwal Teatralny w Scenie „i” w Krakowie, na którym gościlismy z uczestnikami naszych młodzieżowych warsztatów teatralnych, z anglojęzycznym przedstawieniem Mrs Twardowska all roads lead to Rome. Od 2022 roku nasz teatr należy do Unii Teatrów Polskich Poza Polską.

W ramach prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie międzynarodowej kampanii „Podaruj dziecku swój
język ojczysty” przygotywaliśmy m.in. matriały video, które służyć miały promocji dwujęzyczności w
środowiskach polonijnych w 11 krajach, w których kampania jest prowadzona w pełnym zakresie i we
wszystkich innych, do których dociera za pomocą Interentu. W trakcie przygotywania scenariusza
wspomnianego materału jednogłośnie zdecydowaliśmy, że chcielibyśmy prace „Lustra Sceny” włączyć
w projekt jako znakomity przykład inicjatywy, która w bardzo motywujący, ciekawy i aktywny sposób
zachęca dzieci i młodzież polskiego pochodzenia do odkrywania i kultywowania swojej tożsamości oraz
języka i kultury swoich rodziców.
(Dr Anna MartowiczPrzewodnicząca Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego za Granicą, Association for the Promotion of Polish Language Abroad, APPLA)

PRASA I MEDIA

XI Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej w wiadomościach TVP Polonia 24

https://polonia24.tvp.pl/74267727/polski-teatr-na-swiecie

PARTNERZY